Συντονισμός του καναλιού με εισαγωγή του αριθμού καναλιού του

  1. Αγγίξτε την περιοχή με τον αριθμό και το όνομα καναλιού στην οθόνη ραδιοφώνου SiriusXM.


    Εναλλακτικά, πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.
  2. Εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού και κατόπιν αγγίξτε το [OK].
    Εναλλακτικά, κάντε την εισαγωγή με τα αριθμητικά κουμπιά (0 έως 9) και πατήστε το ENTER στο τηλεχειριστήριο.