Δεν πραγματοποιούνται ανακοινώσεις κίνησης. (XAV-AX5550D(EUR))

  • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TA.
  • Ο σταθμός δεν μεταδίδει ανακοινώσεις κίνησης παρόλο που βρίσκεται στη λειτουργία TP.
    • Συντονιστείτε σε άλλο σταθμό.