Δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

  • Ελέγξτε τις διαδικασίες ζεύξης και σύνδεσης στο εγχειρίδιο της άλλης συσκευής κ.λπ. και επαναλάβετε τη διαδικασία.