Πραγματοποίηση κλήσης

 1. Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, αγγίξτε [Phone].
 2. Αγγίξτε ένα από τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου BLUETOOTH.

  Εικόνα που δείχνει τα εικονίδια κλήσης στην οθόνη τηλεφώνου BLUETOOTH

  A. (ιστορικό κλήσεων)*

  Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα ιστορικού κλήσεων. Η μονάδα αποθηκεύει τις τελευταίες 20 κλήσεις.

  B. (επανάκληση)

  Πραγματοποιήστε αυτόματα μια κλήση προς την τελευταία επαφή που καλέσατε.

  C. (επαφές)*

  Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα ονομάτων/λίστα αριθμών. Για να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή με αλφαβητική σειρά στη λίστα ονομάτων, αγγίξτε το (αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά).

  D. (πληκτρολόγιο κλήσης)

  Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.

  E. Αγαπημένα (αγαπημένα)

  Επιλέξτε την αποθηκευμένη επαφή.
  Για να αποθηκεύσετε την επαφή, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου στα Αγαπημένα" παρακάτω.

  *Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ PBAP (Προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου).

 3. Αγγίξτε το (κλήση).
  Θα ξεκινήσει η τηλεφωνική κλήση.

Για να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου στα Αγαπημένα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 επαφές στα Αγαπημένα.

 1. Στην οθόνη του τηλεφώνου, αγγίξτε το (επαφές) και επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκευτεί στα Αγαπημένα.
  Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.
 2. Αγγίξτε το στοιχείο [Add to Favorites].
 3. Αγγίξτε την επιθυμητή προκαθορισμένη θέση στα Αγαπημένα, για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου.
  Η επαφή έχει τώρα αποθηκευτεί στα Αγαπημένα.