Δεν εμφανίζεται το όνομα της συσκευής που εντοπίστηκε.

  • Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης συσκευής, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη του ονόματος.