Η ένταση της φωνής του συνομιλητή είναι χαμηλή.

  • Αυξήστε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.