Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών.

  • Η λειτουργία USB της συσκευής δεν έχει οριστεί στην κατάλληλη λειτουργία.
    • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία USB της συσκευής έχει οριστεί στη λειτουργία MSC ή MTP.
  • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή USB δεν είναι κατάλληλη.
    • Συνδέστε τη συσκευή USB στην κατάλληλη θύρα USB που υποστηρίζει τις δυνατότητες.