Δεν εξάγεται ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου κατά την κλήση handsfree.

  • Αν ο ήχος εξάγεται από το κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο ώστε να εξάγει τον ήχο από τα ηχεία του αυτοκινήτου.