Η εικόνα δεν χωρά στην οθόνη.

  • Η αναλογία διαστάσεων έχει οριστεί στην πηγή αναπαραγωγής.