Δεν ακούγεται ήχος./Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή.

  • Το τηλέφωνο iPhone/Android δεν έχει συνδεθεί με τη μονάδα μέσω BLUETOOTH.
    • Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH.
  • Το επίπεδο της έντασης για το [BT Audio] είναι χαμηλό.
    • Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης για το [BT Audio].