Προετοιμασία συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις handsfree ανάλογα με τη συσκευή σας που είναι συμβατή με BLUETOOTH, όπως π.χ. smartphone, κινητά τηλέφωνα και συσκευές ήχου (στο εξής, η "συσκευή BLUETOOTH" αν δεν ορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή. Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε την ένταση ήχου αυτής της μονάδας, διαφορετικά η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι πολύ δυνατή.