Ιστότοποι υποστήριξης πελατών

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακόλουθους ιστοτόπους υποστήριξης πελατών, για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης για το σύστημά σας.

Για πελάτες στις ΗΠΑ/τον Καναδά/τη Λατινική Αμερική:
https://www.sony.com/am/support
Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης:
https://www.sony.eu/support
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
https://www.sony-asia.com/support

Για πελάτες στις ΗΠΑ

Αν έχετε ερωτήσεις/προβλήματα σχετικά με αυτό το προϊόν, δοκιμάστε τα εξής:

  1. Διαβάστε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο παρόν έγγραφο Οδηγός βοήθειας.
  2. Επικοινωνήστε μαζί μας (μόνο ΗΠΑ):
    Καλέστε στο 1-800-222-7669
    URL https://www.SONY.com


Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης

Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στον ιστότοπο:
https://www.sony.eu/mysony