Χρήση εντολών κίνησης

Μπορείτε να εκτελείτε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά κάνοντας σάρωση στην οθόνη λήψης/αναπαραγωγής με το δάχτυλό σας.

Σημείωση

  • Οι εντολές κίνησης που επεξηγούνται παρακάτω δεν είναι διαθέσιμες στις οθόνες των Apple CarPlay, Android Auto και WebLink™.

Σάρωση από τα αριστερά προς τα δεξιά

Λήψη ραδιοφώνου:

αναζήτηση επόμενων σταθμών. (Όμοιο με το παρατεταμένο πάτημα του (επόμενο).)

Λήψη SiriusXM (XAV-AX5500(UC)):

συντονισμός του επόμενου καναλιού (κανάλι +).

Αναπαραγωγή εικόνας/ήχου:

παράλειψη ενός αρχείου/κομματιού προς τα εμπρός. (Όμοιο με το (επόμενο).)


Σάρωση από τα δεξιά προς τα αριστερά

Λήψη ραδιοφώνου:

αναζήτηση προηγούμενων σταθμών. (Όμοιο με το παρατεταμένο πάτημα του (προηγούμενο).)

Λήψη SiriusXM (XAV-AX5500(UC)):

συντονισμός του προηγούμενου καναλιού (κανάλι –).

Αναπαραγωγή εικόνας/ήχου:

παράλειψη ενός αρχείου/κομματιού προς τα πίσω. (Όμοιο με το (προηγούμενο).)


Σάρωση προς τα επάνω

Λήψη ραδιοφώνου:

λήψη αποθηκευμένων σταθμών (μετακίνηση εμπρός).

Λήψη SiriusXM (XAV-AX5500(UC)):

συντονισμός του επόμενου προκαθορισμένου καναλιού (προκαθορισμένο κανάλι +).


Σάρωση προς τα κάτω

Λήψη ραδιοφώνου:

λήψη αποθηκευμένων σταθμών (μετακίνηση πίσω).

Λήψη SiriusXM (XAV-AX5500(UC)):

συντονισμός του προηγούμενου προκαθορισμένου καναλιού (προκαθορισμένο κανάλι –).