Γίνεται ακούσια απάντηση κλήσης.

  • Το τηλέφωνο προς σύνδεση έχει ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά μια κλήση αυτόματα.
  • Η λειτουργία [Auto Answer] αυτής της μονάδας έχει οριστεί σε [ON].