Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα.

  • Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής και δεν χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο ενισχυτή.