Ο ήχος διακόπτεται κατά τη ροή ήχου ή όταν η σύνδεση BLUETOOTH αποτυγχάνει.

  • Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.
  • Αν η συσκευή BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη η οποία προκαλεί διακοπές στο σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη κατά τη χρήση της συσκευής.
  • Ορισμένες συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές (π.χ. συσκευές ερασιτεχνικού ραδιοφώνου) οι οποίες εκπέμπουν ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση.
    • Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
    • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και άλλων συσκευών.
  • Ο ήχος αναπαραγωγής διακόπτεται στιγμιαία, αν πραγματοποιηθεί σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και ενός κινητού τηλεφώνου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.