Οθόνες

Οθόνη αναπαραγωγής:

Εικόνα της οθόνης αναπαραγωγής

Οθόνη HOME:

Εικόνα της αρχικής οθόνης

Οθόνη OPTION:

Εικόνα της οθόνης επιλογών

1. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
Εικονίδιο στην οθόνη Λεπτομέρειες

(εξασθένηση)
Ανάβει όταν ο ήχος έχει εξασθενήσει.

(Εναλλακτικές συχνότητες)
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμη η λειτουργία AF (Εναλλακτικές συχνότητες). (XAV-AX5550D(EUR))

(Ανακοίνωση κίνησης)
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμες οι τρέχουσες πληροφορίες κίνησης (TA: ανακοίνωση κίνησης). (XAV-AX5550D(EUR))

(Ανακοίνωση DAB)
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμη μια ανακοίνωση DAB. (XAV-AX5550D(EUR))

(DAB)
Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος του σήματος του ραδιοφώνου DAB. (XAV-AX5550D(EUR))

(SiriusXM)
Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος του σήματος του συνδεδεμένου δέκτη οχήματος SiriusXM Connect. (XAV-AX5500(UC))

(BLUETOOTH)
Ανάβει όταν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει όταν η σύνδεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

(ήχος)
Ανάβει όταν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή της συσκευής ήχου με ενεργοποίηση του προφίλ A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου).

(κινητό τηλέφωνο)
Ανάβει όταν είναι διαθέσιμες οι κλήσεις handsfree με ενεργοποίηση του προφίλ HFP (Προφίλ Hands-free).

(κεραία)
Υποδεικνύει την κατάσταση ισχύος του σήματος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.

(μπαταρία)
Υποδεικνύει την κατάσταση του υπολειπόμενου φορτίου της μπαταρίας του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου.
2. (επιλογή πηγής)

Ανοίγει το μενού επιλογής πηγής. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

3. Ειδική περιοχή εφαρμογής

Εμφανίζει τα χειριστήρια/τις ενδείξεις αναπαραγωγής ή εμφανίζει την κατάσταση της μονάδας. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

4. Ρολόι

Εμφανίζει την ώρα που έχει οριστεί στη ρύθμιση Date/Time.

5. (επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής)

Μεταβαίνει από την οθόνη HOME στην οθόνη αναπαραγωγής.

6. Πλήκτρα επιλογής πηγών και ρυθμίσεων

Αλλάζει την πηγή ή πραγματοποιεί διάφορες ρυθμίσεις.
Σαρώστε για να επιλέξετε το εικονίδιο ρύθμισης και άλλα εικονίδια.
Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής που θέλετε να επιλέξετε.

Εικονίδιο στην οθόνη Όνομα
Android Auto*
Apple CarPlay*
Radio
DAB+ (XAV-AX5550D(EUR))
SXM (XAV-AX5500(UC))
BT Audio
Phone
USB port 1
WebLink
USB port 2
Rear Camera
Settings

*Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας.

7. Πλήκτρα επιλογής ήχου

Αλλάζουν τον ήχο.

8. (σε αναμονή)

Θέτει τη μονάδα στη λειτουργία αναμονής (η φόρτιση μέσω USB εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη). Για να συνεχίσετε, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

9. (απενεργοποίηση οθόνης)

Απενεργοποιεί την οθόνη. Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε οποιοδήποτε τμήμα της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. (EXTRA BASS)

Αλλάζει τη ρύθμιση EXTRA BASS.

11. (EQ10/Subwoofer)

Αλλάζει τη ρύθμιση EQ10/Subwoofer.