Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων ήχου.

  • Δεν υποστηρίζονται συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με άλλα συστήματα αρχείων εκτός των FAT12, FAT16, FAT32 ή exFAT*1.*2
  • Η θύρα USB στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή USB δεν είναι κατάλληλη.
    • Συνδέστε τη συσκευή USB στην κατάλληλη θύρα USB που υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων.

*1Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων exFAT είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB port 1.

*2Αυτή η μονάδα υποστηρίζει FAT12, FAT16, FAT32 και exFAT, αλλά ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλα αυτά τα συστήματα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας κάθε συσκευής USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.