Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH είναι χαμηλή ή υψηλή.

  • Το επίπεδο της έντασης ήχου θα διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH.
    • Μειώστε τις διαφορές έντασης ήχου μεταξύ της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.