Ρύθμιση γονικού ελέγχου

Η λειτουργία γονικού ελέγχου σάς επιτρέπει να περιορίζετε την πρόσβαση σε κανάλια του SiriusXM με ακατάλληλο περιεχόμενο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία γονικού ελέγχου απαιτεί την καταχώριση κωδικού πρόσβασης για τον συντονισμό των κλειδωμένων καναλιών. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης και των καναλιών που θα κλειδωθούν.

 1. Αγγίξτε το (επιλογή) στην οθόνη ραδιοφώνου SiriusXM και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο [Parental Control].

  Θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.
 2. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης αγγίζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν αγγίξτε το [OK].
  Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης του κωδικού πρόσβασης.
 3. Εισαγάγετε ξανά τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε το [OK].
  Ο γονικός έλεγχος έχει τώρα εφαρμοστεί και τα κανάλια έχουν κλειδωθεί.

Για να ξεκλειδώσετε τα κανάλια/Για να κλειδώσετε ξανά τα κανάλια

 1. Αγγίξτε το (επιλογή) και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο [Parental Control].
  Θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.
 2. Εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης αγγίζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν αγγίξτε το [OK].


Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

 1. Αγγίξτε το (επιλογή), αγγίξτε το στοιχείο [Pass Code Change] και κατόπιν εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
 2. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε το [OK].
  Θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης του κωδικού πρόσβασης.
 3. Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε το [OK].