Κεντρική μονάδα και τηλεχειριστήριο

Κεντρική μονάδα

Εικόνα της κεντρικής μονάδας

Στο κουμπί VOL (ένταση) + υπάρχει μια κουκκίδα αφής.


Τηλεχειριστήριο RM-X170 (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, για να χειρίζεστε τα στοιχεία ελέγχου ήχου. Για λειτουργίες του μενού, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής.

Εικόνα του τηλεχειριστηρίου

Σημείωση

 • Τα λευκά κουμπιά στην παραπάνω εικόνα δεν υποστηρίζονται.

Αφαιρέστε τη μεμβράνη μόνωσης πριν από τη χρήση.

 1. Οθόνη/οθόνη αφής
 2. HOME
  Προβάλλει την οθόνη HOME.
  ATT (εξασθένηση)
  Πατήστε το παρατεταμένα για 1 δευτερόλεπτο για εξασθένηση του ήχου.
  Για ακύρωση, πατήστε το ξανά παρατεταμένα ή πατήστε το κουμπί VOL +.
 3. VOL (ένταση) +/–
 4. Δέκτης για το τηλεχειριστήριο
 5. / (προηγούμενο/επόμενο)
  Έχει διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή:
  Radio: επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού.
  SiriusXM: επιλογή ενός προκαθορισμένου καναλιού. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο.
  BT Audio: μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο.
  Πατήστε το παρατεταμένα για:
  Radio: αυτόματο συντονισμό σε έναν σταθμό (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: επιλογή ενός σταθμού (όταν η επιλογή [Seek By] έχει ρυθμιστεί σε [A-Z])/αναζήτηση ενός σταθμού (όταν η επιλογή [Seek By] έχει ρυθμιστεί σε [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
  BT Audio: γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
 6. OPTION
  Προβάλλει την οθόνη OPTION.
  VOICE
  Πατήστε το παρατεταμένα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικών εντολών για το Apple CarPlay και το Android Auto.
 7. OFF
  Απενεργοποιεί την πηγή.
 8. MONITOR OFF
  Απενεργοποιεί την οθόνη.
  Πατήστε το ξανά, για να την επανενεργοποιήσετε.
 9. EQ (ισοσταθμιστής)
  Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης.
 10. Αριθμητικά κουμπιά (0 έως 9)
 11. CLEAR
 12. ATT (εξασθένηση)
  Πραγματοποιεί εξασθένηση του ήχου. Πατήστε το ξανά, για να ακυρώσετε την εξασθένηση.
 13. (αναπαραγωγή/παύση)
 14. / (προηγούμενο/επόμενο)
  / (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)
  Έχει διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή:
  Radio: επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού.
  SiriusXM: επιλογή ενός προκαθορισμένου καναλιού. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο.
  BT Audio: μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο.
  Πατήστε το παρατεταμένα για:
  Radio: αυτόματο συντονισμό σε έναν σταθμό (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: επιλογή ενός σταθμού (όταν η επιλογή [Seek By] έχει ρυθμιστεί σε [A-Z])/αναζήτηση ενός σταθμού (όταν η επιλογή [Seek By] έχει ρυθμιστεί σε [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
  BT Audio: γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση.
 15. ///(αριστερά/επάνω/κάτω/δεξιά)
  Έχει διαφορετικές λειτουργίες ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
  Radio: επιλογή ενός προκαθορισμένου σταθμού ή αυτόματος συντονισμός σε έναν σταθμό.
  SiriusXM: επιλογή ενός προκαθορισμένου καναλιού ή μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι. (XAV-AX5500(UC))
  USB: επιλογή ενός φακέλου ή μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο.
  ENTER
  Καταχωρεί το επιλεγμένο στοιχείο.
 16. SRC (πηγή)
  Αλλάζει την πηγή. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται μια πηγή με δυνατότητα επιλογής σε ένα αναδυόμενο παράθυρο στην τρέχουσα οθόνη.
 17. MODE
  Επιλέγει τη ραδιοφωνική ζώνη.
 18. VOL (ένταση) +/–