Η λήψη ραδιοφώνου είναι κακή./Παρουσιάζεται στατικός θόρυβος.

  • Συνδέστε την κεραία σταθερά.