Η ασφάλεια έχει καεί./Η μονάδα παράγει θόρυβο όταν αλλάζετε τη θέση της μίζας.

  • Τα καλώδια ρεύματος δεν έχουν αντιστοιχιστεί σωστά με την υποδοχή τροφοδοσίας αξεσουάρ του αυτοκινήτου.