Πνευματικά δικαιώματα

Λογότυπο SiriusXM

Ο δέκτης οχήματος SiriusXM Connect και η αντίστοιχη συνδρομή πωλούνται ξεχωριστά.
Οι επωνυμίες www.siriusxm.com
Sirius, XM και όλα τα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Sirius XM Radio Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω διακριτικών σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


Η επωνυμία Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.


Το προϊόν αυτό προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή τέτοιων τεχνολογιών πέρα από τη χρήση αυτού του προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.


Οι επωνυμίες Apple, iPhone και Lightning είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.


Η επωνυμία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και η χρήση της γίνεται κατόπιν άδειας.


Οι επωνυμίες Android, Android Auto, Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.


Η επωνυμία WebLink είναι σήμα κατατεθέν της Abalta Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και εμπορικό σήμα σε άλλες χώρες.


ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ MPEG-4 VISUAL ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO") ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ MPEG-4 VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA.
ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC. ΒΛ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COMΌλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.