Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH κατά την πραγματοποίηση ροής ήχου.

  • Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH υποστηρίζει το προφίλ AVRCP.