Nastavenie hodín

 1. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.
 2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CLOCK] a potvrďte stlačením.
 3. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [MANUAL] a potvrďte stlačením.
  Indikátor hodín začne blikať.
 4. Pomocou otočného ovládača nastavte hodiny a minúty.
  Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
 5. Po nastavení minút stlačte MENU.
  Nastavenie je dokončené a hodiny sa aktivujú.

Zobrazenie hodín

Stlačte tlačidlo DSPL (zobrazenie).

Automatické nastavenie hodín

V kroku 3 vyberte možnosť [AUTO <RDS>].