Žiadny vyzváňací tón.

  • Počas prichádzajúceho hovoru nastavte hlasitosť otočným ovládačom.
  • V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí vyzváňací tón preniesť správne.
    • Nastavte položku [RINGTONE] na možnosť [1].
  • K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
    • Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na prehrávanie vyzváňania, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH] [VOICE OUT].