Počas spustenej aplikácie „Sony | Music Center“ prostredníctvom BLUETOOTH sa displej automaticky prepne na [BT AUDIO].

  • Zlyhala aplikácia „Sony | Music Center“ alebo funkcia BLUETOOTH.
  • Znovu spustite aplikáciu.