Názov aplikácie nezodpovedá skutočnej aplikácii v „Sony | Music Center“.

  • Znovu spustite aplikáciu z aplikácie „Sony | Music Center“.