Počas prehrávania zo zvukového zariadenia BLUETOOTH je zvuk prerušovaný.

  • Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zvukovým zariadením BLUETOOTH.
  • Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
  • V okolí sa používa viacero zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
    • Vypnite ostatné zariadenia.
    • Predĺžte vzdialenosť k ostatným zariadeniam.
  • Pri vytváraní spojenia medzi týmto zariadením a mobilným telefónom sa prehrávanie na chvíľu zastaví. Nie je to chyba.