Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

  • Zariadenie USB obsahuje súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.