Ovládacie tlačidlá nefungujú.

  • Nesprávne pripojenie.
    • Skontrolujte pripojenie jednotky.
      Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo na resetovanie.
      Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.