Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

  1. Stlačte tlačidlo CALL.
    Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CONTACTS] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte iniciálu mena zo zoznamu a potvrďte stlačením ovládača.
  4. Pomocou otočného ovládača vyberte meno zo zoznamu mien a potvrďte stlačením.
  5. Pomocou otočného ovládača vyberte telefónne číslo zo zoznamu telefónnych čísiel a potvrďte stlačením.
    Začne sa telefónny hovor.