Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je nízka (vysoká).

  • Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia.
    • Nastavte hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia alebo tohto zariadenia.