Funkcia BLUETOOTH

BTA NO DEV: Zvukové zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

  • Skontrolujte, či je zvukové zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením BLUETOOTH.

ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať.

  • Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NO DEVICE : Nie je pripojený alebo nebol rozpoznaný mobilný telefón s podporou profilu HFP (Handsfree Profile).

  • Skontrolujte, či je mobilný telefón s podporou HFP bezpečne pripojený, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH s mobilným telefónom s podporou HFP.

NO INFO : Telefónne číslo volajúceho je skryté.


NO SUPPORT : Vybraná operácia nie je povolená alebo podporovaná.

  • Uistite sa, že zariadenie BLUETOOTH podporuje profil HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN : Nemožno zobraziť meno alebo telefónne číslo.