Prepálila sa poistka./Pri zapnutí zapaľovania počuť šum.

  • Vodiče nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.