Používanie služby SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

 • Požadovaný kanál je zamknutý pomocou rodičovského zámku.
  • Vyberte [GENERAL] [SXM PARENTAL] a vykonajte nastavenia rodičovského zámku.

CH UNAVAIL

 • Požadovaný kanál nie je platným kanálom služby SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je dostupný.
 • Toto hlásenie sa tiež môže krátko zobrazovať pri prvom pripojení k novému zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  Informácie o obsahu kanálov SiriusXM nájdete na stránke www.siriusxm.com pre USA alebo www.siriusxm.ca pre Kanadu.

CHAN UNSUB

 • Požadovaný kanál nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM.
  Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplateného balíka, alebo ak si chcete predplatiť tento kanál, kontaktujte spoločnosť SiriusXM.
  V USA navštívte stránku www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349.
  V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.

CHK ANT

 • Rádio zistilo chybu antény SiriusXM.
 • Kábel antény sa odpojil alebo poškodil.
  • Skontrolujte, či je kábel antény pripojený do zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  • Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
  • V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

 • Rádio má problémy pri komunikácii so zariadením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 • Tuner je odpojený alebo poškodený.
  • Skontrolujte, či je kábel zo zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner pevne pripojený do rádia.

CODE ERROR

 • Zadaný kód je nesprávny.
  • Zadajte správny kód.
  • Ak ste zabudli kód, aktivujte funkciu [SXM RESET] v ponuke [GENERAL].
   Aktivovaním funkcie [SXM RESET] sa vynulujú všetky nastavenia SiriusXM a uložená pamäť v zariadení SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

 • Zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.
  • Skontrolujte, či je vozidlo vo vonkajšom prostredí a má voľný výhľad na oblohu.
  • Skontrolujte, či je magnetická anténa SiriusXM pripevnená na kovovom povrchu z vonkajšej strany vozidla.
  • Presuňte anténu SiriusXM na miesto mimo prípadných prekážok.
  • Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
  • Ďalšie informácie o inštalácii antény nájdete v inštalačnej príručke k zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
  • V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio zariadení do auta alebo online na adrese
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

 • Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služieb SiriusXM.
  • Stlačením tlačidla ENTER hlásenie zrušte.
   Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplatného, kontaktujte spoločnosť SiriusXM. V USA navštívte stránku www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349.
   V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.