Používanie diaľkového ovládania na volante

ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.

  • Zopakujte registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.

TIMEOUT : Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu vypršania časového limitu.

  • Snažte sa dokončiť registráciu funkcie, kým bliká hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd).