Používanie zoznamu staníc

Zoznam staníc umožňuje jednoduchý výber požadovanej stanice.

  1. Počas prehrávania stlačte tlačidlo (prehľadávať).
  2. Stlačením tlačidla (SEEK +) vyberte spôsob zoradenia [BY DATE] alebo [A TO Z].
  3. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú stanicu a potvrďte stlačením ovládača.
    Spustí sa prehrávanie.