Uskutočnenie hovoru zopakovaním voľby

  1. Stlačte tlačidlo CALL.
    Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [REDIAL] a potvrďte stlačením.
    Začne sa telefónny hovor.