Uskutočnenie hovoru zadaním telefónneho čísla

  1. Stlačte tlačidlo CALL.
    Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a potvrďte stlačením.
  2. Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DIAL NUMBER] a potvrďte stlačením.
  3. Pomocou otočného ovládača zadajte telefónne číslo a na konci vyberte [ ] (medzeru). Potom stlačte ENTER*.
    Začne sa telefónny hovor.

    * Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).

Poznámka

  • Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí [_].