Zariadenie nie je napájané. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

  • Keď zariadenie vypnete a displej zhasne, zariadenie nemožno ovládať pomocou diaľkového ovládača.
    • Zapnite zariadenie.