Dostupné funkcie počas hovoru

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Počas prichádzajúceho hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Stlačte tlačidlo MIC.
Možnosti nastavenia hlasitosti sú: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Dostupné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla MODE prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

  • V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.