Pripojenie zariadenia USB

  1. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  2. Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu.
    Ak chcete pripojiť zariadenie iPod/iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPod (nedodáva sa).

    K dispozícii je aj port USB vzadu.