Streamovanie zo služby Pandora®

  1. Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
    Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].
  2. Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [PANDORA].
  3. Spustite aplikáciu Pandora® v mobilnom zariadení.
  4. Stlačením tlačidla (prehrávanie/pozastavenie) spustite prehrávanie.

Keď sa zobrazí číslo zariadenia

Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456) na tomto zariadení aj v mobilnom zariadení, potom stlačte tlačidlo ENTER na tomto zariadení a vyberte možnosť [Yes] v mobilnom zariadení.

Pri aktivovaní funkcie BLUETOOTH

Môžete nastaviť hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND] [BT AUDIO VOL].