Displej zhasína/nič sa na ňom nezobrazuje.

  • Stlmenie podsvietenia je nastavené na možnosť [DIMMER-ON].
  • Keď stlačíte a podržíte tlačidlo OFF, displej zhasne.
    • Stlačte a podržte tlačidlo OFF na zariadení, kým sa nezobrazí obsah displeja.
  • Vodiče sú znečistené.