Uskutočnenie hovoru

Keď je k zariadeniu pripojený mobilný telefón podporujúci protokol PBAP (Phone Book Access Profile), môžete uskutočniť hovor z telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov. Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, vyberte jeden z nich.