Žiadny zvuk alebo veľmi nízka hlasitosť.

  • Pozícia ovládania predo-zadného vyváženia [FADER] nie je nastavená na systém s 2 reproduktormi.
  • Hlasitosť zariadenia alebo pripojeného zariadenia je veľmi nízka.
    • Zvýšte hlasitosť tohto zariadenia a pripojeného zariadenia.