Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center

  1. Vytvorte pripojenie cez BLUETOOTH so smartfónom iPhone/Android.
    Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH] [SELECT AUDIO].
  2. Spustite aplikáciu „Sony | Music Center“.
  3. Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrďte stlačením.
    Vytvorí sa pripojenie so smartfónom iPhone/Android.
    Podrobnosti o operáciách pomocou smartfónu iPhone/Android nájdete v pomocníkovi aplikácie.

Keď sa zobrazí číslo zariadenia

Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456), potom v smartfóne iPhone/Android vyberte možnosť [Yes].

Ukončenie pripojenia

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrďte stlačením.