Výber zdroja alebo aplikácie

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete vybrať požadovaný zdroj alebo aplikáciu.

Výber zdroja

Opakovane stláčajte tlačidlo SRC (zdroj). Alternatívne stlačte tlačidlo SRC (zdroj), pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný zdroj a potom stlačte ENTER.

Zobrazenie zoznamu zdrojov

Stlačte tlačidlo SRC (zdroj).

Nastavenia zvuku a displeja

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete meniť nastavenia týkajúce sa zvuku a displeja.


Podrobnosti o nastaveniach nájdete v pomocníkovi aplikácie.